Alsina-Català, Claudi. 2009. “Elogi De La visualització: L’aprenentatge Del Pensament Visual En matemàtiques”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 2 (3). Barcelona, ES:13–20. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3232.