Ruíz-Bueno, Carmen. 2009. “El procés d’ensenyament-Aprenentatge I Les TIC En El Context Actual De l’ensenyament Universitari: La Visió De l’estudiantat”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 2 (3). Barcelona, ES:41–65. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3234.