Noguera-Fructuoso, Ingrid, and Begoña Gros-Salvat. 2009. “El Rol Del Professor En l’aprenentatge col·laboratiu Mediat Per Ordinador”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 2 (3). Barcelona, ES:66–82. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3235.