Díaz-Barriga-Arceo, Frida. 2009. “ Madrid: Morata”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 2 (3). Barcelona, ES:98–102. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.3237.