Barbé-Rocabert, Coloma, Montserrat Aróztegui-Trenchs, Lyda Halbaut-Bellowa, Encarna García-Montoya, Esther Torres-Farrés, Joaquim Suñer-Carbo, R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín, Josep-R. Tico-Grau, Wilma Penzo, Pere Vendrell-Gómez, and Silvia Sánchez-González. 2009. “Ensenyament Presencial a l’aula. Anàlisi metodològica I Avaluació Dels Coneixements Adquirits”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 2 (2). Barcelona, ES:10–32. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2222.