Clipa, Otilia, and Nicoleta Duta. 2010. “La Percepció De l’alumnat Sobre La freqüència d’avaluació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 3 (2). Barcelona, ES:53–67. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2324.