Cornet-Calveras, Albert, Teresa Costas, and Jordi Pardo-Carazo. 2010. “ Del Suport a La Renovació Docent a La Universitat De Barcelona”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 3 (2). Barcelona, ES:79–97. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2326.