Cabrera-Lanzo, Nati, and Francesc Martínez-Olmo. 2010. “L’avaluació De Les competències Transversals a l’ensenyament Universitari”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 3 (1). Barcelona, ES:17–28. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1312.