Giné, Núria, and Begoña Piqué-Simón. 2010. “Components Del procés Interactiu Que Afavoreixen La Formació De l’alumnat a l’educació secundària obligatòria”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 3 (1). Barcelona, ES:66–83. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1315.