Forés Miravalles, Anna. 2010. “ AQU: Barcelona”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 3 (1). Barcelona, ES:101–103. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1317.