Cabrera, Flor. 2011. “Tècniques I Instruments d’avaluació: Una Proposta De Classificació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 4 (2). Barcelona, ES:112–124. https://doi.org/10.1344/reire2011.4.2428.