Freixa-Niella, Montserrat, Mercedes Torrado-Fonseca, Immaculada Dorio-Alcaraz, and Elisabeth Pelfort-Homs. 2012. “Les Diplomades I Els Diplomats En Educació Social a La Universitat De Barcelona: Més d’una dècada De trajectòria En El Mercat Laboral”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 5 (1). Barcelona, ES:13–36. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1512.