Carré-Montul, Cristina, and Coral Regí-Rodríguez. 2012. “La Resiliència: Com Educar Pels Reptes”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 5 (1). Barcelona, ES:158–164. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1519.