Forés Miravalles, Anna. 2012. “Ressenya De Llibre: Cristóbal Cobo; John W. Moravec (2011) Aprendizaje Invisible. Hacia Una Nueva ecología De La educación. UBe Col.Lecció Transmedia XXI:Barcelona”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 5 (1). Barcelona, ES:165–166. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.1R5110.