Borgobello, Ana, Mª Paula Pierella, and María-Isabel Pozzo. 2019. “Ús De qüestionaris En Recerca Sobre La Universitat: Anàlisi d’experiències Amb Una Perspectiva Situada”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 12 (2). Barcelona, ES:1–16. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227010.