López-Aguado, Mercedes, and Lourdes Gutiérrez-Provecho. 2019. “Com Dur a Terme I Interpretar Una anàlisi Factorial exploratòria Utilitzant SPSS”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 12 (2). Barcelona, ES:1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057.