Campos Bandrés, Iris Orosia. 2019. “«No Recordo Que a l’escola Em Parlessin Sobre Pluralitat lingüística». Un Estudi Qualitatiu Sobre Les Actituds Cap a La Llengua Minoritzada Dels Mestres Altoaragonesos En Formació”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 12 (2). Barcelona, ES:1–24. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227310.