Martín-Queralt, Cristina, and Jaume Batlle-Rodríguez. 2021. “La Ludificació En Joc: La Percepció Dels Estudiants Sobre Un Escape Room Educatiu a l’aula d’espanyol Com a Llengua Estrangera”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 14 (1). Barcelona, ES:1–19. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132195.