Brasó-Rius, Jordi, and Meritxell Arderiu-Antonell. 2021. “Els Estels. De La memòria històrica Al Treball Competencial a l’educació física”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 14 (2). Barcelona, ES:1–24. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232363.