Santabárbara, Javier. 2021. “Càlcul De La Mida De Mostra necessària Per Estimar El Coeficient De Correlació De Pearson mitjançant Sintaxi En SPSS”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 14 (1). Barcelona, ES:1–7. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565.