Tarragó-Diez, Javiera Alejandra. 2021. “La Mediació artística Com a estratègia d’inclusió Social Amb Joventut Migrada”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 14 (1). Barcelona, ES:1–18. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132690.