Forés Miravalles, Anna. 2012. “ CREC: Xàtiva”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 5 (2). Barcelona, ES:122–124. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.25211.