Costa, Cristina. 2012. “Conferència: Metodologies Innovadores: Creant Contextos d’aprenentatge Significatiu”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 5 (2). Barcelona, ES. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2522.