Guàrdia-Olmos, Joan, Maribel Peró, Núria Mancho-Fora, and Laia Farràs-Permanyer. 2012. “Adaptació d’una Bateria Per a l’avaluació De Prerequisits Per a l’aprenentatge d’Estadística En Psicologia”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 5 (2). Barcelona, ES:42–58. https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2525.