Hurtubia-Toro, Veronica, Judit Onsès, and Anna Forés-Miravalles. 2022. “Quan La resiliència Es Va Fer Postal”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 15 (2). Barcelona, ES:1–18. https://doi.org/10.1344/reire.36980.