Lugo-López, Nidia-Danigza, Maria-del-Carmen Pérez-Almagro, and Miguel-Angel Caro-Rivas. 2023. “Aplicació Del mètode Delphi Per a La Validació d’un Instrument Per Mesurar Les Actituds, Els Coneixements I l’ús d’estratègies pedagògiques interdisciplinàries”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 17 (1). Barcelona, ES:1-20. https://doi.org/10.1344/reire.42659.