Rodríguez-Izquierdo, Jorge, José-Salvador Blasco-Magraner, and Ana-María Botella-Nicolás. 2023. “Implementació De competències Clau a l’aula De Clarinet Dels Ensenyaments Professionals De Música”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 17 (1). Barcelona, ES:1-16. https://doi.org/10.1344/reire.42928.