Planell-Molist, Jordana, and Aida Sanahuja-Ribés. 2023. “Temàtiques Tractades En Els Treballs De Final De Grau Del Grau En Mestre O Mestra d’Educació Infantil De La Universitat Jaume I: Una Mirada Des De l’educació Inclusiva”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 17 (1). Barcelona, ES:1-17. https://doi.org/10.1344/reire.43639.