Laske, Otto. 2013. “Més Enllà De «l’Escolta Activa»: Els Beneficis De l’Escolta Del Desenvolupament Basada En El Model Constructiu De Desenvolupament d’Otto Laske (Constructive Developmental Framework - CDF-)”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 6 (1). Barcelona, ES:1–9. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1611.