Mauri Álvarez, Margarita, Begoña Román, and Josep Temporal-Oleart. 2013. “Ficcionalisme I Competències ètiques”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 6 (2). Barcelona, ES:53–63. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2624.