Giner, Antoni, Xavier Monferrer-Troncho, and Carme Vanrell-Moreno. 2013. “El Centre Orientador. Del Present Al Futur”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 6 (2). Barcelona, ES:119–131. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628.