Barrientos-Piñeiro, Claudio, Rayen Curaqueo-Alvear, and Elena Cano-García. 2013. “El Feedback Com a Mitjà Per Enfortir El Desenvolupament De competències a través Dels Blocs”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 6 (2). Barcelona, ES:28–52. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2623.