Pérez-Pérez, Itahisa. 2013. “Una experiència d’innovació Docent En l’assignatura d’Animació Sociocultural”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 6 (2). Barcelona, ES:132–149. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2629.