Romeo, Marina, Montserrat Yepes-Baldó, Lydia Sánchez, Silvia Burset Burillo, Maria-Ángeles García, Vicenta González, Carolina Martín Piñol, Emma Bosch, Rita Berger, Carlos Aguilar, and Josep Gustems Carnicer. 2014. “Directrius acadèmic-Docents En El Grau De CAV: Un Estudi Exploratori Multi-Font”. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació 7 (1). Barcelona, ES:76–92. https://doi.org/10.1344/reire2014.7.1715.