Pierella, M.-P. (2014) “Universitat, coneixement i transmissió. Un estudi centrat en biografies de professors de carreres humanístiques i científiques”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(1), pp. 31–49. doi: 10.1344/reire2015.8.1813.