Sabariego-Puig, M., Vilà Baños, R. and Sandín-Esteban, M.-P. (2014) “L’anàlisi qualitativa de dades amb ATLAS.ti”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 7(2), pp. 119–133. doi: 10.1344/reire2014.7.2728.