Salinas, H. (2015) “Tres nens/es que miren”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(1), pp. 17–30. doi: 10.1344/reire2015.8.1812.