Brasó-Rius, J. and Torrebadella-Flix, X. (2015) “Anàlisi i classificació dels jocs de la infància de Joan Amades en funció de la seva lògica interna i del gènere dels practicants (1674-1947)”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 18–42. doi: 10.1344/reire2015.8.2822.