Aberasturi-Apraiz, E. (2015) “Revisar el sistema d’avaluació des d’una identitat contemporània”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 196–204. doi: 10.1344/reire2015.8.28214.