García-Medina, R. and García-Fernández, J.-A. (2015) “Cooperar per ensenyar, aprendre de forma cooperativa”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 230–241. doi: 10.1344/reire2015.8.28217.