Carrasco-Bonet, M. and Selvas-Gardeñas, S. (2015) “Inter-Accions. Una experiència transdisciplinària en un context pedagògic col·lectiu”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 242–255. doi: 10.1344/reire2015.8.28218.