Herraiz García, F. and Miño-Puigcercós, R. (2015) “Zones d’invisibilitat que emergeixen de les relacions pedagogiques. Compartint penombres entre estudiants i docents”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 343–356. doi: 10.1344/reire2015.8.28224.