Paredes, J. (2015) “L’escolta de l’altre en una relació pedagògica centrada en l’estudiant. Reconeixent-me en les experiències d’altres”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 159–170. doi: 10.1344/reire2015.8.28212.