Lugo-Villaseñor, E. and León-Hernández, V.-A. (2015) “Pràctiques tutorials i autoaprenentatge en una universitat pública mexicana”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 284–311. doi: 10.1344/reire2015.8.28221.