Hernández, F. and Sancho, J.-M. (2015) “Pensar la docència universitària des de les relacions pedagògiques”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 8(2), pp. 153–158. doi: 10.1344/reire2015.8.28211.