Alfageme-González, M.-B. and Egea-Vivancos, A. (2016) “Treballar i avaluar per competències en Ciències Socials en els centres d’Educació Secundària: realitat i problemàtica a la Regió de Múrcia”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 9(1), pp. 47–61. doi: 10.1344/reire2016.9.1914.