Sáez-Rosenkranz, I. (2016) “El mètode històric aplicat a la recerca educativa”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 9(2), pp. 106–113. doi: 10.1344/reire2016.9.2927.