Vázquez, N., Ramos, P., Artazcoz, L. and Molina Garuz, M. C. (2016) “Validació d’un instrument en espanyol per la mesura d’habilitats parentals promogudes en una intervenció d’educació parental”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 9(2), pp. 30–47. doi: 10.1344/reire2016.9.2923.