Calderón, D., Forés Miravalles, A. and Gustems Carnicer, J. (2016) “Aproximació a les fortaleses de caràcter en els estudiants d’Educació Social. Perfil d’una mostra”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 9(2), pp. 48–64. doi: 10.1344/reire2016.9.2924.