Biglia, B. and Vergés-Bosch, N. (2016) “Qüestionant la perspectiva de gènere en la recerca”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 9(2), pp. 12–29. doi: 10.1344/reire2016.9.2922.